NAŠE KRÚŽKY - SZAKKöROK

 
Milé deti, milá mládež, vážení rodičia!
 
 
Centrum voľného času Komárno Vám aj v školskom roku 2018/19 ponúka široký výber záujmových krúžkov.
 
Naša ponuka je určená hlavne deťom do 15 rokov, mládeži do 30 rokov, ako aj deťom predškolského veku.

OD 1.októbra 2018 do 31. mája 2019
 
                                                                                
Prihláška do krúžkov od 5-15 rokov
šk.rok 2018/19 
Prihláška do krúžkov do 5 rokov
šk.rok 2018/19 

Rozvrh záujmových krúžkov v CVČ Komárno 2018/19
!!! NOVÝ  ROZVRH na školský rok 2018/19 !!!​​ 
Zápis práve prebieha ...
Teší sa na Vás ESZTER, SYLVINKA, Zsuzsika, ÉVA a ERIKA :)

Vyber si !
              Ponuka záujmových krúžkov 
NOVINKY :
 *  AUTOMOTOKROS pre milovníkov aút
 *  MINECRAFT základy programovania
 *  EKO hry
 *  Vedátori * bádatelia ako funguje svet
 *  LOGIK- hlavolamy, rébusy
 *  Magyar néptánc
 *  ART Kerámia
 *  LOGO jazýček básničky,riekanky,pesničky
 *  Hudobné hrátky ...   

Krúžky pre deti do 6 rokov

LEGOMÁNIA - Zážitkové - technické vzdelávanie malých staviteľov , naučia sa stavať podľa plánov, zlepšia si jemnú motoriku a zistiť odpovede na otázky zvedavcov  
LEGO kockajátékok  Ako to funguje ? /- Hogy működik ??? 
ENGLISCH CRUM BIES / Angol nyelv kicsiknek
TANCU"LIENKA - Škola moderného tanca / Modern Tánc kör 
PITYPANG – tanečný krúžok od 5 rokov/ tánczkör 
TVORIVÁČIK pre deti a rodičov / ALKOTÓK KLUBJA - szülők és gyerekek
Plávecká príprava pre deti MŠ / Úszó tanfolyam óvodásoknak
BABY KLUB – DROBČEK
KUCKÓ – baba mama klub 
MESEMÁTKA  – pre deti a rodičov  / ALKOTÓK KLUBJA - szülők és gyerekek
GYM BABA MAMA - cvičenie pre matky s deťmi, masáž pre bábätká
POHYBOVÉ HRY / Ovitorna
LOPTOVÉ HRY / Labdajáték
Hry s hudbou / ZENEBONA

MONTE KLUB so SYLVINKOU   - Montessori dieľničky, herničky, Monte mama    NOVINKA!
Stretnutia detí a rodičov pod vedením skúsených pedagogických pracovníčok  -  lektoriek
s certifikátom Slovenskej asociácie Montessori.
Čakajú Vás zábavné  zážitkové aktivity  a pohyb v príjemnom prostredí CVČ s využitím didaktických pomôcok a využtie predmetov z bežného života na vzdelávanie a osobnostný rozvoj vaších detí!
- Nenechajte nič na náhodu a pridajte sa k nám!
Pomôžeme Vám využiť nielen váš potenciál a potenciál Vášho dieťaťa na rozvoj tvorivosti a kreativity., inšpirujeme Vás na výrobu vlastných didaktických pomôcok domov pre Vaše dieťa !!!

montessori komarno, kruzky komarno, kruzky cvc komarno
Krúžky Komárno, Krúžky CVČ Komárno
Krúžky Komárno, Krúžky CVČ Komárno

Krúžky pre deti do 15 rokov


ART – keramický krúžok / kerámia HRNČEKOVÝ ATELIÉR  NOVINKA ! ÚJ !
Otvorený klub pre deti   / Spontán nyitott klub  NOVINKA! ÚJ!
Krúžok ROPE skippingu (skákanie cez švihadlo) / Kötél ugrálós játékok NOVINKA! ÚJ!
Pohybové hry pre deti od 5 rokov / Sportjátékok 5 éves kortól  NOVINKA!  ÚJ!
Krúžok plávania pre ZŠ / Úszó tanfolyam AI
Výtvarný " DÚHOVÝ ATELIER"  pre žiakov ZŠ / Képzőművészeti kör
Ateliér nápadov pre ZŠ DEKORÁČIK- dekočačné ,netradičné techniky
Tvorivé dielne "BÁBIKOVO" výroba hračiek, bábik / Játékok és babák gyártása  
Gymnastika pre deti
Slovenčina hrou pre žiakov ZŠ / Játékos szlovák nyelv tanulása AI
Tvorivá dramatika / Dráma játékok 
LEGOMÁNIA - rozvoj tvorivosti a technického myslenia hrou so stavebnicami LEGO 
TANCULIENKY - škola moderného tanca / Modern tánc iskola
FITTBAL rehabilitačné cvičenie / rehabilitációs torna
krúžky Komárno, krúžky CVČ Komárno
Krúžky Komárno, Krúžky CVČ Komárno
Krúžky Komárno, Krúžky CVČ Komárno

ENGLISCH IS EASY  základy anglického jazyka/ Angol nyelvű társalgás  NOVINKA! ÚJ !
DEUTSCH IST  EINFACH základy  nemeckého jazyka / Német nyelvü társlalgás  NOVINKA! ÚJ! 
RECEPTÁRIK  pre ZŠ - škola varenia / Fözöcske klubja NOVINKA ! ÚJ! ​  
AEROBIK NOVINKA ! ÚJ!
KONDIČNÉ CVIČENIE PRE ŠPORTOVCOV / Kondi torna NOVINKA ! ÚJ !
Krúžok tvorivosti / Alkotók köre
Konverzácia slovenského jazyka pre žiakov 5. -9. roč. ZŠ / Szlovák nyelvű társalgás
Konverzácia v maďarskom jazyku pre deti,mládež / Magyar nyelvű társalgás  
Patchwork Kids / Patchwork klub (folt-technika)
Krúžok šitia, strihov "CIK- CAK"  pre ZŠ / Szabás – varrás kör AI részére 
Výtvarný krúžok pre žiakov ZŠ "DÚHOVÝ ATELIÉR" / Képzőművészeti kör
​ARTkerámia
Modelársky krúžok / Modellező kör
Otvorený klub pre  mládež  / Ifjúsági nyitott klub  " KLUBOVŇA" NOVINKA!
  
modelarsky kruzok komarno
Krúžky Komárno, Krúžky CVČ Komárno
modelarsky kruzok komarno

Krúžky pre mládež a rodičov

hip hop komarno
SOS  pre deti a mládež / SOS gyrekek és ifjúság részére
Klub tvorivej mládeže / Ifjúsági alkotók klubja
Krúžok stolného tenisu pre ZŠ, SŠ / Asztaliteniszezők köre AI, KI
Klub stolného tenisu / Asztaliteniszezők klubja
Kurz šitia a strihov pre rodičov a dospelých / Szabás-varrás kör felnőttek reszére
Pohyb moje Hobby
JÓGA Klub 
Modelársky klub - Modellezők klubja

zacvic si v CVČ, cvicenie cvc komarno
zacvic si v CVČ, cvicenie cvc komarno