Naši zamestnanci

erika sokolova, riaditelka cvc komarno,

Mgr. Erika Sokolová

Riaditeľka CVČ Komárno

 • Tvorivá dramatika
 • SOS
 • Plávanie MŠ
 • Lektor Školy rodinných financií
 • Lektor programu Odyssey of the mind - programu na rozvoj tvorivosti, kreativity a tímovej spolupráce
 • Sociálny inovátor 
eszter bajkai

Bc. Eszter Bajkai

Esteticko - vedné oddelenie

 • Baba mama klub "KUCKÓ"
 • Pitypang - tanečný krúžok pre deti MŠ
 • Mesemátka -  pesničky, básničky, pohybové hry
 • Výtvarný krúžok
 • Krúžok šitia
 • Krúžok Pachwork
 • Konverzácia v maďarskom jazyku

PaedDr.Both Zsuzsanna

marta szaboova

Kreatívne vzdelávacie oddelenie

 • SOS Klub
 • ZENEBONA
 • Plávanie 
 • ART Kerámia
 • Šikovné ručičky
 • Labdatorna

Silvia Lengyelová

katarina takacova

Spoločenskovedné oddelenie

 • Baby klub "Drobček"
 • Slovenčina hrou
 • Angličtina "Ľahko - Hravo" pre deti ZŠ, SŠ 
 • Angličtina pre MŠ 
 • Konverzácia v slovenskom jazyku
 • "Tvoriváčik " pre deti a rodičov
 • Otvorený klub
 • TANCULIENKA 
 • INFO AMBASÁDOR MLADýCH

 PaedDr. Slávik Éva 

katarina szalayova

Šport a turistika

 • GymBabaMama - cvičenie pre matky s deťmi
 • Aerobik
 • Kondičné cvičenia pre športovcov
 • Mažoretky
 • Fittbal

Mgr.František Dosudil

frantisek dosudil

Školské športové stredisko rýchlostnej kanoistiky

katarina szalayova

Katarína Szalaiová

Administratívna  pracovníčka

 • Administratívne práce
 • Hospodárske práce
 • Organizačné práce